Opšti uslovi korišćenja

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje Krnjevac internet prodavnice isključivo na području Republike Srbije, odnosno web domena rs.Usluge Krnjevac Internet prodavnice dostupne su na internet stranicama www.krnjevac.rs,/prodavnica/ dalje u tekstu Krnjevac Internet prodavnica. Stranice kao i ostale usluge Krnjevac Internet prodavnice (kupovina putem Krnjevac Internet prodavnice uz dostavu) mogu se koristiti za Vašu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima. Servis je namenjen fizičkim licima. Korišćenjem Krnjevac internet prodavnice prihvatate navedene uslove i pravila i obavezujete se da ćete ih poštovati. U suprotnom, Cmana d.o.o. Krnjevo i njen Ogranak Medino Krnjevo se oslobađaju svake odgovornosti.

Da biste postali korisnik ove internet usluge morate imati najmanje 18 godina. Pre poručivanja proizvoda potrebno je da kupac unese obavezne podatke: ime, prezime, mesto stanovanja, kućna adresa i e-mail adresa i telefon. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka. Postupak i uslovi kupovine robe putem Krnjevac Internet prodavnice definisani su kroz sledeće etape:
– unošenje osnovnih podataka kupca
– poručivanje robe,
– otprema,
– dostava,
– plaćanje pouzećem
– povrat/reklamacija robe

Isporučilac poručene robe je prodajno mesto Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino Krnjevo, Bulevar oslobođenja 29, 11319 Krnjevo. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino Krnjevo putem Krnjevac Internet prodavnice omogućuje kupovinu celokupnog asortimana robe koja se nalazi u njegovoj ponudi. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih preko web sajta.Sve cene su izražene u dinarima sa PDV-om.

Kupac se obavezuje da će poručene proizvode platiti Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino jednim od sledećih načina plaćanja:
– gotovinom,
– kreditnom ili debitnom karticom.

Trošak dostave se naplaćuje i jasno je iskazan u potvrdi o prijemu porudžbine.

Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino Krnjevo može u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke objavljene na web portalu Krnjevac internet prodavnice. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino zadržava pravo na izmenu navedenih uslova i pravila u bilo kom trenutku, i obavezuje se da će svaku promenu postaviti na portal.

Usluge koje kupcu pruža Krnjevac internet prodavnica ne uključuju troškove koje snosi korišćenjem računarske opreme i druge elektronske uređaje i usluge za pristup našim stranicama. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino nije odgovoran za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom poručivanja ili pregleda web stranice. Napominjemo da Web portal www.krnjevac.rs kupci upotrebljavaju isključivo na sopstveni rizik. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino ne garantuje za poslovne odnose koje kupac ima sa trećom stranom i ne može se smatrati odgovornim i preuzeti odgovornost za direktne ili indirektne štete koje kupac može pretrpeti korišćenjem usluga mrežnih stranica, portala (servera), programskih paketa (softvera) i Interneta. Dostupnost internet prodavnice Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino nastoji da kupcu da najbolju moguću ponudu usluga, ali ne može garantovati da će usluge na sajtu odgovarati njegovim potrebama. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo kupca da je prijavi na e-mail prodaja@medino.rs kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.Pristup na internet stranici Krnjevac internet prodavnice ponekad može biti nedostupan zbog održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje nastojimo da otklonimo u najkraćem roku. Broj telefona (fiksni/mobilni) ili e-mail adresa kupca koju kupac navede prilikom poručivanja robe može biti upotrebljena u svrhe potvrđivanja narudžbenice kao i termina dostave naručene robe.Sva pitanja, sugestije ili nejasnoće kupac nam može uputiti na e-mail adresu: prodaja@medino.rs. Na sva pitanja kupcima će biti odgovoreno brzo i profesionalno.

Ograničenje odgovornosti: Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran kupcu:

Sve informacije dostupne na Krnjevac Web portalu isključivo su namenjene licu koje ih čita, upoznaje se sa njima. Ove informacije se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe u korist trećih lica, niti je dozvoljeno da se neovlašćeno distribuiraju trećim licima. Za eventualne greške, nejasnoće i nepravilnosti objavljene na KrnjevacWeb portalu, Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino ne snosi odgovornost. Informacije dostupne na Web portalu ne smeju se smatrati osnovom za donošenje jednostranih ocena o odstupanju od sopstvenih očekivanja i opredeljenja. Poslovne rizike i odstupanje od izražene volje, obe strane u ovom poslovnom odnosu moraju sagledavati realno, sa pažnjom i uz puno međusobno usaglašavanje i razmenu svih činjenica i okolnosti koje za posledicu mogu imati ekonomske posledice i štetu, kako materijalnu tako i nematerijalnu.

Prihvatanjem uslova poslovanja sa nama na https://www.krnjevac.rs/uslovi iskazali ste zapravo saglasnost da Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino nećete smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na stranicama Web portala. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino ne garantuje da će Web portal i uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog Web portala na svoju sopstvenu odgovornost.Privredni subjekti čija je delatnost medijska, biće odgovorni za štetu koju mogu naneti neovlašćenim korišćenjem informacija. Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino zadržava pravo da od takvih subjekata traži naknadu štete koja će biti utvrđena po odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji je važeći na području Republike Srbije.Učesnici koji koriste za naručivanje Web portal prihvataju da obeštete Cmana d.o.o. Krnjevo Ogranak Medino za potraživanja koja istakne prema njima, bilo da su u kategoriji troškova, tržišne materijalne štete, nematerijalne štete ili odgovornosti zbog nesavesnog korišćenja materijala sa portala, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne. Eventualne neusaglašenosti, interesne strane moraju prvo pokušati da reše dogovorom i sporazumno. Ukoliko to ne postignu, nadležan je Osnovni sud u Velikoj Plani ako je kupac fizičko lice a Privredni sud u Požarevcu ako je kupac pravno lice.